Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

encyklopedia:arbitraz [2008/11/11 10:23] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Arbitraż ======
 +
 +**Arbitraż** to metoda rozwiązywania sporów prawnych w sprawach cywilnych bez udziału sądu powszechnego,​ w której kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście. Może mieć charakter jednorazowy bądź instytucjonalny. W arbitrażu jednorazowym każda ze stron sporu wybiera własnego arbitra (lub arbitrów), a ci następnie powołują superarbitra. Tak wybrany skład rozstrzyga spór w oparciu o uzgodnione wcześniej zasady. Arbitraż instytucjonalny funkcjonuje w oparciu o profesjonalną organizację zajmującą się arbitrażem. Przykładami takowych są Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie lub międzynarodowy Sportowy Sąd Arbitrażowy w Lozannie.
 +
 +Arbitraż stanowi alternatywę dla kosztownego i czasochłonnego sądownictwa powszechnego. Jest znacznie tańszy i działa szybciej. Zaletą niewątpliwie jest również poziom specjalizacji arbitrów. Wybierani przez strony zwykle rekrutują się z grona przedstawicieli danej dziedziny. Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy,​ strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy lub klauzuli w umowie łączącej strony, zwanej zapisem na sąd polubowny.
 +
 +===== Linki zewnętrzne =====
 +
 +  * [[http://​sad.prywatny.infoserwis.elk.pl/​|Sąd Prywatny w Ełku]]
  
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal