Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

encyklopedia:blogosfera [2008/11/11 11:11]
encyklopedia:blogosfera [2008/11/11 11:11] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Blogosfera ======
 +
 +**Blogosfera** – termin oznaczający system złożony z [[agorapedia:​blog|blogów]] oraz społeczności ich autorów.
 +
 +Określenie „blogosfera” stanowi neologizm wyprowadzony ze słowa „logosphere”,​ które tłumaczyć można jako „świat słów”, „sfera słów”.
 +
 +Termin ten znajduje się w powszechnym obiegu od roku 2002. Jego utworzenie przypisuje się Bradowi Grahamowi, który 10 września 1999 użył go po raz pierwszy.
 +
 +W Polsce w roku 2008 szacuje się liczbę blogów na ok. 2,5 miliona.
 +
 +Blogosfera stanowiąc wyspecjalizowaną część [[internet|Internetu]],​ umożliwia zaistnienie wymiany wiadomości,​ poglądów oraz idei na skalę nie znaną w dotychczasowej historii społeczeństw.
 +
 +===== Próby ograniczenia blogosfery =====
 +
 +Bezprecedensowa swoboda przepływu informacji w ramach blogosfery powoduje, że członkowie władz zgłaszają różnego rodzaju inicjatywy mające na celu jej ograniczenie.
 +
 +  * Czerwiec 2008: "​Zachęcamy do dobrowolnego znakowania blogów, by jasne były zawodowe i finansowe interesy oraz odpowiedzialność ich autorów i wydawców” – napisała w raporcie "O koncentracji i pluralizmie mediów w UE" jego autorka, eurodeputowana Marianne Mikko. Raport przyjęła tzw. Komisja Kultury Parlamentu Europejskiego(([[http://​wyborcza.pl/​1,​76842,​5343913,​Europarlament_uwaza__ze_blogi_sa_grozne.html|Europarlament uważa blogi za groźne]] (gazeta.pl) )).
 +
 +  * Październik 2007: włoska Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej blogowy system korporacyjny. Projekt obciąża blogerów podatkami, także wówczas, gdy blogi mają charakter niekomercyjny,​ wprowadza sankcje karne w przypadku publikacji informacji „nieprawdziwych” oraz ustanawia zależność blogerów od „zawodowych” dziennikarzy (([[http://​wiadomosci.wp.pl/​kat,​1356,​wid,​9332055,​wiadomosc.html?​ticaid=1635f|Włoscy blogerzy zagrożeni karą więzienia]] (wp.pl) )). Brak informacji o dalszych losach projektu.
 +
 +  * Lipiec 2007: polski Sąd Najwyższy uznał, że prowadzenie blogów wiąże się z obowiązkiem ich urzędowej rejestracji i poddaniem się reżimowi tzw. prawa prasowego(([[http://​finanse.wp.pl/​wid,​9158390,​wiadomosc.html?​ticaid=1635e|Prywatne WWW to także dzienniki lub czasopisma]] (wp.pl) )). Nieprzestrzeganie tych obowiązków miałoby się wiązać z narażeniem na postępowanie karne oraz grzywnę lub ograniczenie wolności. Po intensywnej krytyce w blogach władze wycofały się z powyższych twierdzeń.
 +
 +Jak dotąd inicjatywy te nie spowodowały zauważalnego wyhamowania rozwoju blogosfery.
 +
  
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal