Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

encyklopedia:kapitalizm [2009/04/03 10:34] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Kapitalizm ======
  
 +**Kapitalizm** to termin, pierwotnie mający oznaczać system ekonomiczny,​ w którym występują:​
 +
 +  * podział klasowy na burżuazję i proletariat
 +  * wyzysk pracowników przez kapitalistów
 +  * własność prywatna ziemi i środków produkcji
 +  * tzw. lichwa (do której zaliczane są: pożyczki na procent, czynsze)
 +  * pogłębiający się podział między biednymi a bogatymi
 +
 +Socjaliści przedstawiają kapitalizm następująco:​
 +
 +{{:​slownik:​pyramid2.jpg?​250|Piramida kapitalizmu}}
 +
 +Jako, że kapitalizm był od zawsze kojarzony z [[slownik:​wolny_rynek|wolnym rynkiem]], współcześnie jest on bardzo często definiowany jako system gospodarczy opierający się na zasadach:
 +
 +    * wolnego obrotu towarami i usługami
 +    * wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami
 +    * wolnego obrotu kapitałem oraz środkami produkcji
 +
 +Z drugiej strony, [[anarchoindywidualizm|anarchoindywidualiści]] uważali, że system kapitalistyczny z którym mamy do czynienia na świecie, nie mógł powstać w wyniku procesów rynkowych. Wskazywali na charaker pierwotnej akumulacji kapitału, która polegała na zabieraniu ludziom ziemi i protekcjonizmowi. Ich zdaniem, państwo konserwuje ten system, wspiera bogatych, nadaje przywileje (koncesje, [[monopol|monopole]],​ patenty, [[wlasnosc_intelektualna|własność intelektualną]]). Jako socjaliści,​ sprzeciwiali się pracy najemnej, pożyczkom na procent, czynszom jako elementom kapitalistycznego systemu oraz przyjmowali [[laborystyczna_teoria_wartosci|laborystyczną teorię wartości]] za właściwą. ​
 +
 +Wielu [[libertarianizm|libertarian]] dzieli kapitalizm na wolnorynkowy i państwowy. Ten pierwszy to po prostu synonim wolnego rynku i współczesnej definicji kapitalizmu,​ a ten drugi jest częściowo zgodny z definicją anarchoindywidualistów,​ gdyż przedstawia państwo jako nierynkową organizację,​ wyzyskującą podatników na rzecz wspieranych przez siebie uprzywilejowanych graczy; jednocześnie libertarianie nie widzą nic złego w pracy najemnej (opartej o dobrowolną umowę między pracownikiem a pracodawcą),​ tzw. lichwie (właściel ma prawo pobierać opłaty za przebywanie na jego własności,​ a bank pożyczać swój zaoszczędzony kapitał na procent) oraz odrzucają [[laborystyczna_teoria_wartosci|laborystyczną teorię wartości]].
 +
 +Niektórzy [[libertarianizm|libertarianie]],​ głównie [[agoryzm|agoryści]],​ odrzucają jednak definicję "​wolnorynkowego kapitalizmu",​ definiując kapitalizm jako system oparty na państwowych przywilejach i przeciwstwaiając mu [[wolny_rynek]];​ oczywiście nadal odrzucają oni [[laborystyczna_teoria_wartosci|LTW]].
 +
 +[[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Kapitalizm|Więcej]] ((Uwaga! Definicja kapitalizmu na Wikipedii nie przedstawia punktu widzenia antykapitalistycznych wolnorynkowców.))
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal