Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

encyklopedia:libertarianizm [2009/06/09 12:06] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Libertarianizm ======
 +**Libertarianizm** - fizozofia opierająca się na zasadzie swobody dysponowania swoją wolnością i słusznie nabytą własnością,​ o ile nie narusza to takiego samego prawa innych.
  
 +Wewnątrz libertarianizmu istnieje wiele nurtów:
 +
 +  * **Anarchizm rynkowy** postuluje zniesienie państwa na rzecz przedsiębiorstw i dobrowolnych umów rynkowych, spełniających jego funkcje (w tym wymiaru sprawiedliwości i policji).
 +    * {{ :​encyklopedia:​a3.jpg?​50}}**Agoryzm** jako cel stawia //"​społeczeństwo bazujące na dobrowolnych interakcjach z niewielką ilością koniecznej samoobrony, o którą mogą zadbać zwyczajne instytucje rynkowe."//​ Środkiem do osiągnięcia tego celu jest [[kontrekonomia|kontrekonomia]],​ czyli budowanie alternatywnych struktur rynkowych m.in. w ramach szarej i czarnej strefy, prywatnych walut, barteru i innych metod pozwalających na swobodną wymianę dóbr oraz usług. Wielu agorystów zakłada, że na dłuższą metę, tradycyjna organizacja biznesu oraz korporacyjna hierarchia miałyby być zastąpione przez rzeszę samozatrudnionych lub/i współpracujących ze sobą w ramach kooperatyw przedsiębiorców.
 +    * **Anarchokapitalizm** opiera się na teorii własności Locke'​a oraz subiektywnej teorii wartości.
 +    * {{ :​encyklopedia:​orangeblackflagsymbol.png?​50}}**Mutualizm/​anarchoindywidualizm** opiera się na laborystycznej teorii wartości, uznaje panujący kapitalizm za system utrzymywany przez 4 monopole: monopol pieniądza, monopol ziemi (prawo własności do ziemi bez jej użytkowania),​ monopol celny i monopol patentowy. Z tego powodu zwany jest //​wolnorynkowym antykapitalizmem//​. Mutualiści postulują system własności oparty o zajmowanie i użytkowanie oraz preferują kooperatywy jako formę organizowania miejsc pracy. Proponowana przez nich strategia dochodzenia do wolnościowego społeczeństwa jest bliźniaczo podobna do agorystycznej - budowanie oddolnych, rynkowych instytucji.
 +  * **Minarchizm** zakłada, że do pokojowej egzystencji społeczeństwa jest potrzebny minimalny rząd opłacany z dobrowolnych datków i opłat urzędniczych.
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal