Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

encyklopedia:pieniadz_fiducjarny [2008/11/11 10:48] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Pieniądz fiducjarny ======
  
 +**Pieniądz fiducjarny** - [[slownik:​pieniadz]] nie mający pokrycia w dobrach materialnych (kruszcu) oraz wartości rynkowej; wartość p.f. jest jedynie skutkiem zadekretowanego [[slownik:​panstwo|państwowego]] [[slownik:​monopol|monopolu]] na tzw. legalne środki płatnicze.
 +
 +[[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Pieni%C4%85dz|Więcej]]
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal