Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

encyklopedia:szkola_austriacka [2008/11/11 10:56] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Szkoła austriacka ======
  
 +**Szkoła austriacka** - jedną z heterodoksyjnych (znajdujących się poza głównym nurtem nauki) szkół ekonomii. Prezentuje podejście subiektywno-marginalistyczne. Powstała na uniwersytecie w Wiedniu w latach 70. XIX w. Za założycieli właściwej szkoły austriackiej uważa się dziś przede wszystkim autora teorii użyteczności krańcowej Carla Mengera oraz twórcę subiektywnej teorii procentu Eugena von Böhm-Bawerka. Na ziemiach polskich zasady szkoły austriackiej najgorliwiej głosił natomiast W. Czerkawski.
 +
 +Główne założenia:​
 +
 +  * zasada subiektywizmu metodologicznego
 +  * zasada indywidualizmu metodologicznego
 +  * rezygnacja z matematycznego modelowania zjawisk gospodarczych
 +  * podkreślanie roli niepewności w zjawiskach gospodarczych
 +  * podkreślanie roli wiedzy i informacji dla przebiegu procesów rynkowych
 +
 +[[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Szko%C5%82a_austriacka|Więcej]],​ [[http://​mises.pl|Instytut Lugwiga von Misesa]], [[http://​austriacy.pl|Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii]]
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal