Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

encyklopedia:waluta_internetowa [2009/04/19 11:49] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Waluta internetowa ======
  
 +**Waluta internetowa** – waluta emitowana przez podmioty działające w Internecie.
 +
 +===== Cechy charakterystyczne =====
 +
 +  * Dobrowolność
 +
 +Waluta internetowa nie jest tzw. prawnym środkiem płatniczym. Oznacza to brak możliwości zmuszania kogokolwiek do uiszczania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem waluty internetowej.
 +
 +  * Rynkowość
 +
 +Waluta internetowa funkcjonuje na rynku na zasadach zwykłego towaru. Stan ten powoduje, że na jednym obszarze funkcjonować może równoprawnie dowolna ilość różnego rodzaju walut internetowych. Współegzystencja różnych walut powoduje ich konkurencyjność i w konsekwencji – dostosowywanie się do wymagań klientów pod kątem pewności obrotu, powszechności,​ zaufania itp.
 +
 +===== Waluty kruszcowe =====
 +
 +  * Pokrycie w kruszcu (złoto, srebro, platyna).
 +
 +Oznacza to, że jednostka waluty internetowej nie jest samoistnym dokumentem lecz odnosi się do konkretnej ilości określonego kruszcu, który jest właściwą walutą. Cecha ta powoduje, że waluta internetowa stanowi jeden z wielu towarów znajdujących się w obiegu i posiada dzięki temu określoną przez rynek, samoistną wartość.
 +
 +  * Stacjonarność kruszcu
 +
 +Rzeczywistym przedmiotem obrotu jest kruszec zdeponowany w określonym miejscu. Sam kruszec najczęściej nie jest fizycznie przekazywany pomiędzy kontrahentami – zmieniana jest jedynie jego własność poprzez transakcje elektroniczne.
 +
 +
 +==== Emitenci waluty kruszcowej ====
 +
 +  * [[e-gold|e-gold]]
 +  * [[goldmoney|GoldMoney]]
 +  * [[e-bullion|e-Bullion]]
 +  * [[pecunix|Pecunix]]
 +
 +===== LETS =====
 +
 +  * System punktowy
 +
 +Środkiem wymiany w takim systemie są punkty; często jest stosowany przelicznik w postaci jakiejś waluty, dobra lub jednostki czasu.
 +
 +  * Bilans wychodzi na 0
 +
 +Każdy nowy uczestnik systemu LETS ma na koncie 0 punktów. Dokonując transakcji, traci określoną ilość punktów, a druga osoba je zyskuje. Można mieć ujemny stan konta i taki dług należy spłacić poprzez sprzedaż dobra/​usługi dowolnej osobie. Mając dodatni stan konta można bez problemu kupować dobra i usługi. W ten sposób bilans całego systemu wychodzi na 0.
 +
 +==== Linki ====
 +
 +  * [[http://​lets.pl/​|Lets.pl]]
 +  * [[http://​krakow.lets.pl|LETS Kraków]]
 +  * [[http://​lets.bzzz.net|LETS Śląsk]]
 +
 +===== Linki zewnętrzne =====
 +
 +[[http://​www.skarbiec.biz/​egold.htm|Anonimowy pieniądz w Sieci]] (skarbiec.biz)
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal