Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

encyklopedia:wlasnosc_intelektualna [2012/04/29 10:53] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Własność intelektualna ======
 +**Własność intelektualna,​ prawo własności intelektualnej** - inaczej prawo na dobrach niematerialnych obejmujące dział prawa cywilnego, w którym zawarta jest regulacja prawna dotycząca dóbr niematerialnych (intelektualnych) (prawo autorskie) oraz działy regulacji dotyczących własności przemysłowej. Termin ten jest stosowany od 1967 r., gdy utworzono WIPO, agendę ONZ. Sprzeciw wobec wszelkich form w.i. nazywamy [[encyklopedia:​infoanarchizm|infoanarchizmem]].
 +
 +[[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​W%C5%82asno%C5%9B%C4%87_intelektualna|Więcej]]
 +
  
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal