Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

encyklopedia:wolne_oprogramowanie [2008/11/11 11:03] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Wolne oprogramowanie ======
 +**Wolne Oprogramowanie** (//ang. free software//) - ruch programistów i użytkowników komputerów zaangażowanych w działania na rzecz wolnego dostępu do oprogramowania przez ogół użytkowników poprzez udzielenie następujących wolności:
  
 +  * wolność uruchamiania programu, w dowolnym celu (wolność 0)
 +  * wolność analizowania,​ jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
 +  * wolność rozpowszechniania kopii, byście mogli pomóc sąsiadom (wolność 2)
 +  * wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3).
 +
 +[[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Wolne_oprogramowanie|Więcej]]
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal