Polskie Wiki Wolnościowe

Epoka Miedzi

<columns>Epoka Miedzi to gra polegająca na obrocie patronatem miedzi, ewentualnie innych metali.

Podstawowe definicje

  • Patronat – sformalizowana więź emocjonalna o nieokreślonej treści pomiędzy człowiekiem a rzeczą.
  • Patron – osoba z patronatem nad daną rzeczą.
  • Posiadacz – osoba dysponująca rzeczą i będąca jednocześnie jej właścicielem.

Zasady gry

Magazyn Miedzi "Libertarian"Epoka Miedzi ustanawia fikcyjny rynek obrotu patronatem miedzi, bądź innymi kruszcami. Gra nie ma ustalonego końca, zwycięzcami są gracze o największym patronacie.

Obrót patronatem odbywa się poprzez rejestrowanie nadań patronalnych. Nadawca patronalny może dokonać nadania komukolwiek lub niedokonywać nadania nikomu. Nadanie lub brak nadania może nastąpić z dowolnego powodu lub bez powodu.

Obrót patronatem następuje poprzez sformalizowane komunikaty przesyłane pomiędzy uczestnikami obrotu.

Reguły gry nie stanowią niczyjej „własności intelektualnej”, mogą być dowolnie kopiowane i modyfikowane oraz stosowane w dowolny sposób przez graczy oraz inne osoby.

Epoka Miedzi nie posiada żadnego właściciela, kodyfikatora ani regulatora. Nikt w żaden sposób nie chroni tożsamości jej reguł, które są w całości zmienialne w dowolnym czasie i przez dowolną osobę.

Jak przystąpić do gry?

Podmioty i elementy gry

Zobacz też

NEWCOL

Ceny miedzi

Ceny złota

Ceny srebra

Ceny platyny

</columns>

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal