Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

epoka_miedzi [2008/11/03 11:35] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +======Epoka Miedzi======
  
 +<​columns>​**Epoka Miedzi** to gra polegająca na obrocie [[:​epoka_miedzi:​patronat|patronatem miedzi]], ewentualnie innych metali.
 +
 +=====Podstawowe definicje=====
 +
 +  * **[[:​epoka_miedzi:​patronat|Patronat]]** – sformalizowana więź emocjonalna o nieokreślonej treści pomiędzy człowiekiem a rzeczą.
 +
 +  * **Patron** – osoba z patronatem nad daną rzeczą.
 +
 +  * **[[:​epoka_miedzi:​posiadanie|Posiadacz]]** – osoba dysponująca rzeczą i będąca jednocześnie jej właścicielem.
 +
 +=====Zasady gry=====
 +
 +[[:​epoka_miedzi:​magazyn_miedzi_libertarian|{{:​miedz2.jpg |Magazyn Miedzi "​Libertarian"​}}]]Epoka Miedzi ustanawia fikcyjny **rynek obrotu patronatem** miedzi, bądź innymi kruszcami. Gra nie ma ustalonego końca, zwycięzcami są gracze o największym patronacie.
 +
 +Obrót patronatem odbywa się poprzez **rejestrowanie [[:​epoka_miedzi:​nadanie_patronalne|nadań patronalnych]]**. Nadawca patronalny może dokonać nadania komukolwiek lub niedokonywać nadania nikomu. Nadanie lub brak nadania może nastąpić z dowolnego powodu lub bez powodu.
 +
 +Obrót patronatem następuje poprzez [[epoka_miedzi:​komunikaty|sformalizowane komunikaty]] przesyłane pomiędzy uczestnikami obrotu.
 +
 +Reguły gry nie stanowią niczyjej „własności intelektualnej”,​ mogą być dowolnie kopiowane i modyfikowane oraz stosowane w dowolny sposób przez graczy oraz inne osoby.
 +
 +Epoka Miedzi nie posiada żadnego właściciela,​ kodyfikatora ani regulatora. Nikt w żaden sposób nie chroni tożsamości jej reguł, które są w całości zmienialne w dowolnym czasie i przez dowolną osobę.
 +
 +[[:​epoka_miedzi:​jak_przystapic_do_gry|Jak przystąpić do
 + ​gry?​]]
 +
 +=====Podmioty i elementy gry=====
 +
 +  * **[[:​epoka_miedzi:​magazyny_miedzi|magazyny miedzi]] ** (i innych metali)
 +    * [[:​epoka_miedzi:​magazyn_miedzi_libertarian|Magazyn Miedzi "​Libertarian"​]]
 +    * [[:​epoka_miedzi:​magazyn_miedzi_liberalne_pl|Magazyn Miedzi Liberalne.pl]]
 +    * [[:​epoka_miedzi:​magazyn_kruszcow_libertad|Magazyn Kruszców "​Libertad"​]]
 +  * **[[:​epoka_miedzi:​rejestry_miedziowe|rejestry miedziowe]]**
 +    * [[:​epoka_miedzi:​komunikaty|Pierwszy Rejestr Patronalny]] ​
 +    * [[:​epoka_miedzi:​slaski_rejestr_kont_miedziowych|Śląski Rejestr Kont Patronalnych]]
 +    * [[:​epoka_miedzi:​trzeci_rejestr_kont|Trzeci Rejest
 +
 + ​Kont]]
 +
 +=====Zobacz też=====
 +
 +  * [[epoka_miedzi:​faq|FAQ]]
 +
 +NEWCOL
 +
 +=====Ceny miedzi=====
 +
 +[[http://​www.kitco.com/​connecting.html|{{http://​www.kitconet.com/​charts/​metals/​base/​spot-copper-30d.gif}}]]
 +
 +[[http://​www.kitco.com/​connecting.html|{{http://​www.kitconet.com/​charts/​metals/​base/​spot-copper-1y.gif}}]]
 +
 +[[http://​www.kitco.com/​connecting.html|{{http://​www.kitconet.com/​charts/​metals/​base/​spot-copper-5y.gif}}]]
 +
 +[[http://​www.kitco.com/​connecting.html|{{http://​www.kitconet.com/​charts/​metals/​base/​copper-d.gif}}]]
 +
 +===== Ceny złota =====
 +
 +[[http://​www.kitco.com/​connecting.html|{{http://​www.kitconet.com/​charts/​metals/​gold/​t24_au_xx_usoz_4.gif}}]]
 +===== Ceny srebra =====
 +
 +[[http://​www.kitco.com/​connecting.html|{{http://​www.kitconet.com/​charts/​metals/​silver/​t24_ag_xx_usoz_4.gif}}]]
 +===== Ceny platyny =====
 +
 +[[http://​www.kitco.com/​connecting.html|{{http://​www.kitconet.com/​charts/​metals/​platinum/​t24_pt_xx_usoz_4.gif}}]]
 +
 +</​columns>​
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal