Polskie Wiki Wolnościowe

Festiwal Wolności

W dniach 1-3 maja 1997 r. stowarzyszenie "An Arché" zorganizowało w Katowicach Festiwal Wolności - trzydniowy cykl prelekcji i dyskusji poświęconych najrozmaitszym tematom. Uczestniczyło w nim od ok. 100 (pierwszy dzień) do ok. 30 (ostatni dzień) osób ze środowisk utrzymujących kontakty z „An Arché” - od anarchistów do konserwatystów. Równolegle odbywały się imprezy artystyczne - dwa koncerty (industrial i punk) oraz czad-giełda (giełda muzyki i kultury undergroundowej) w katowickim Mega-Clubie.

Poniżej można przeczytać teksty, które były przedstawione na Festiwalu (lista ta jest niekompletna, gdyż niektóre referaty wygłaszane były „z głowy”, jedynie na podstawie notatek). Oto one:


Myśl wolnościowa


Pozarządowa ochrona środowiska

  • Piotr „Piszpunt” Rachwalski, Biedrusko pokazuje, że można (tekst działacza poznańskiej Federacji Anarchistycznej o tym, jak mieszkańcy wielkopolskiej wsi samorzutnie zorganizowali się i wbrew planom władz nie dopuścili do zanieczyszczenia swojego otoczenia trującymi popiołami)

Faszyzm, antyfaszyzm, antykomunizm i wolność

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal