Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

list_otwarty [2010/05/24 12:51] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +List otwarty do kandydata w wyborach prezydenckich Janusza Korwin-Mikkego
  
 +
 +Panie Prezesie,
 +
 +list ten kierują do Pana libertarianie - ci, dla których znaczna część Pańskich poglądów jest etatystyczna. Jesteśmy skupieni wokół portalu libertarianizm.pl.
 +
 +Wybory prezydenckie dla części z nas stanowią okazję do szerszej prezentacji naszego programu. Z dziesięciu kandydatów Panu jest do nas najbliżej, co jednak nie oznacza, że blisko.
 +
 +Oferujemy Panu nasze poparcie: zagłosujemy na Pana i będziemy intensywnie propagować Pańską kandydaturę. Jest to wyjątek od rozpowszechnionej wśród libertarian postawy nieuczestniczenia w wyborach.
 +
 +Oczywiście -  nie jesteśmy zainteresowani bezwarunkową agitacją na rzecz kandydata, którego program nie jest naszym pogramem.
 +
 +Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że paradygmatu swego Pan nie porzuci, więc zmian w kluczowych dla Pana sprawach nie oczekujemy.
 +
 +Istnieje dziedzina o sporym potencjale, gdzie nasze wspólne stanowisko jest jednak możliwe. Jest to kwestia tzw. własności intelektualnej (a więc innej niż normalna). Temat ten dla ogromnej liczby internautów jest bardzo istotny.
 +
 +Zgodnie z naszą doktryną informacja nie stanowi rzeczy, która podlega własności a kopiowanie jej nie jest kradzieżą. Dążymy do uwolnienia informacji. Uważamy, że swoboda jej przepływu potęguje innowacyjność a brak tej swobody hamuje rozwój i nie pozwala w pełni korzystać z narzędzia jakim jest Internet.
 +
 +Zauważamy, że tzw. własność intelektualna to instytucja zaledwie 300-letnia a jej geneza związana jest z cenzurą w Anglii.
 +
 +Nie oczekujemy od Pana przyjęcia tego stanowiska, choć bylibyśmy z takiego obrotu sprawy zadowoleni.
 +
 +Oczekujemy deklaracji w węższym zakresie.
 +
 +Tzw. prawa autorskie i pokrewne wymuszane są przez państwo na dwa sposoby: cywilny i karny. Chcemy, aby zadeklarował Pan poparcie dla zniesienia odpowiedzialności karnej, która jest formą szczególnie w tym zakresie prymitywną i dla wolności osobistej niszczącą.
 +
 +Chcemy aby przyjął Pan conajmniej stanowisko umiarkowane.
 +
 +Jeżeli ktoś czuje się poszkodowany przez kopiowanie informacji - niech wykaże swoją szkodę, uzasadni jej wysokość i związek z działaniem osoby, która kopiowania dokonywała. Niech próbuje dochodzić odszkodowania tak, jak każdy poszkodowany.
 +
 +Wyeliminuje to stosowanie w tym zakresie prawa karnego, więzienia, grzywien oraz gigantycznych,​ nieadekwatnych i w powszechnym odczuciu niesprawiedliwych kar.
 +
 +Depenalizacja kopiowania uwolni internautów od nasilającej się inwigilacji i terroru urzędniczego,​ które prowadzą do jeszcze silniejszego zniewolenia ludzi przez władzę państwową.
 +
 +Zważywszy na kompetencje urzędu, o którego objęcie się Pan ubiega, oczekujemy, że zadeklaruje Pan podpisanie ustawy depenalizującej kopiowanie przy założeniu,​ że ustawa taka do Pana kiedykolwiek trafi.
 +
 +Deklaracja taka oznacza nasze głosy i nasze poparcie. Jej brak, lub deklaracja przeciwna - uznanie Pańskiego stanowiska w tym względzie za jednoznacznie etatystyczne.
 +
 +W drugim przypadku każdy z nas postąpi według własnego uznania.
 +
 +Łączymy wyrazy szacunku.
 +
 +
 +(-)
 +
 +Przyjęto przez aklamację na Forum Libertarian w dniu 24.05.2010
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal