Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wolnosciowe_czytanki:przyroda:panstwo_jest_kluczem_do_ochrony_srodowiska [2008/12/15 08:21] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +Lawrence W. Reed
 +
 +====== Państwo jest kluczem do ochrony środowiska. ======
 +
 +Kiedy mówi się o ochronie środowiska,​ wielu zakłada, że rząd jest w tych sprawach jedyną liczącą się stroną. Takie twierdzenie słychać ze strony radykalnych ekologów, postrzegających prywatną przedsiębiorczość jako czarny charakter, a sektor publiczny jako postać bez skazy. Coraz większa liczba naukowców i specjalistów od polityki społecznej podważa jednak ten pogląd, popierając to co nazywa się "//​progresywną konserwacją zasobów//"​. Według nich rząd w roli protektora przegrał z kretesem i w rzeczywistości dość często odgrywa rolę grabieżcy. Postępowi ekolodzy sądzą, że najlepszą metodą ochrony środowiska jest wzmocnienie pozycji prywatnych właścicieli. Troszczysz się o to, co jest twoją własnością,​ ale o to, co należy do "​wszystkich",​ nikt się nie troszczy.
 +
 +Raport Narodowego Centrum Analizy Politycznej (National Center for Policy Analysis) z Dallas zatytułowany //​Progressive environmentalism:​ A Pro-Human, Pro-Science,​ Pro-Enterprise Agenda for Change// zawiera wiele przykładów ilustrujących ten problem. I tak Zarząd Lasów Stanów Zjednoczonych wykorzystuje pieniądze podatników,​ by budować drogi (osiem razy więcej niż całkowita długość Systemu Autostrad Międzystanowych Stanów Zjednoczonych) do terenów zagrożonych ekologicznie w Górach Skalistych i na Alasce, tak by drwale mogli ścinać drzewa. Biuro Zarządu Ziemi subsydiowało zniszczenie trzech milionów akrów środowiska fauny przy użyciu wyrywających wszystko na swojej drodze urządzeń łańcuchowych,​ by zwiększyć obszar pastwisk dla trzody.
 +
 +Chociaż rząd federalny posiada tylko 4,7 miliona akrów bagien i zachęcił do zniszczenia bagien prywatnych, około 11 000 prywatnych "​Klubów kaczki"​ (//duck clubs//) zdołało uchronić od pięciu do siedmiu milionów akrów bagien. Osoby prywatne i organizacje,​ w tym nawet firmy nastawione na zysk, działały też na rzecz uratowania dużej ilości zwierząt zagrożonych przez skutki państwowych subwencji - w innych miejscach ratowały szatę roślinną zagrożoną antyproduktywną polityką rządową. Są to sprawy, o których rzadko mówią radykalni ekolodzy i inni zwolennicy szerokiego zakresu władzy państwowej.
 +
 +Podobnych przykładów dostarcza nam raport Instytutu Badawczego Pacyfiku do Spraw Badania Polityki Społecznej zatytułowany "//​Free market environmentalism//"​ z 1991 roku autorstwa Terry'​ego L. Andersona i Dona R. Leala:
 +
 +"//W Anglii i Szkocji, gdzie istnieją prawa własności do łowienia w pewnych rzekach i strumieniach,​ utworzono prywatne dobrowolne stowarzyszenia,​ by skutecznie chronić te prawa przed zagrożeniami nadmiernego połowu i zanieczyszczenia. Zwykle rzeki i strumienie nie mają swoich prywatnych właścicieli (są "​własnością publiczną"​) i stąd mają niewielu prawdziwych opiekunów i obrońców//"​.
 +
 +Ponieważ w USA brakuje dobrze zdefiniowanych praw własności wód przybrzeżnych,​ praktycznie wszystkie większe komercyjnie wartościowe gatunki są w tych wodach nadmiernie odławiane, a ich zasoby ubożeją. Natomiast tam, gdzie ławice ostryg znajdują się w prywatnych rękach lub gdzie tereny połowu łososia są dzierżawione,​ zasoby są - jak pokazują to badania - troskliwie utrzymywane,​ oczywiście ze względu na bezpośrednie zainteresowanie finansowe użytkowników.
 +
 +Jeśli się nad tym zastanowimy,​ podstawowe założenia filozofii wolnorynkowej ekologii nabierają sensu. Ludzie w większości przypadków nie zaśmiecają swojego własnego podwórka, chociaż mogą wyrzucać opakowania na cudzy chodnik albo - częściej - na drogi publiczne. Na wielką skalę odkrywamy obecnie, że w tych krajach, gdzie rząd posiada pełną kontrolę nad środowiskiem (takich jak Europa Wschodnia czy były Związek Sowiecki, kiedy panował tam jeszcze komunizm), katastrofa ekologiczna to normalna kolej rzeczy.
 +
 +W naszej epoce zwiększonego zainteresowania ochroną środowiska nie wysuwajmy pochopnych wniosków, zwłaszcza takich, że rozwiązanie problemów środowiskowych wymaga większego zaangażowania rządu z jego kosztowną biurokracją. Postępowi ekolodzy usiłują nam powiedzieć,​ że odpowiednie bodźce w ramach wolnego rynku i własności prywatnej dużo lepiej wykonają to zadanie.
 +
 +----
 +
 +//tłum. Jan Kłos ILK//
 +
  
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal