Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

zasoby:galeria_slaw:benjamin_ricketson_tucker [2008/11/27 07:02] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Benjamin Ricketson Tucker ======
  
 +//"​Słowo anarchista zostało wbrew logice i znaczeniu zawłaszczone przez grupę komunistów,​ pragnących tyranii gorszej niż którakolwiek z obecnie istniejących"// ​
 +
 +**Benjamin Ricketson Tucker** (1854-1939),​ jeden z najwybitniejszych amerykańskich anarchistów,​ czołowy przedstawiciel nurtu zwanego anarchoindywidualizmem,​ dziennikarz,​ publicysta, wydawca, tłumacz, absolwent jednej z najlepszych uczelni technicznych na świecie //​Massachusetts Institute of Technology//​. Anarchizmem zainteresował się podczas studiów za sprawą przyjaciela - znanego abolicjonisty Ezry Heywooda. To właśnie on zaciągnął go w 1872 roku na spotkanie //New England Labor Reform League// w Bostonie, w którym uczestniczyli m.in. Josiah Warren i William B. Greene. Dzięki nim po raz pierwszy zetknął się z pracami Herberta Spencera, Maxa Stirnera i Pierra Proudhona, które ukształtowały jego światopogląd. W 1876 roku zadebiutował w radykalnych kręgach za sprawą pierwszego amerykańskiego tłumaczenia książki Proudhona //"​Czym jest własność?"//​. W późniejszych latach przetłumaczył na j. angielski jeszcze wiele innych klasycznych anarchistycznych pozycji. Prawdziwą sławę przyniosło mu jednak wydawane w latach 1881-1901 bostońskie pismo //"​Liberty"//​. Na jego kartach publikowali m.in. Lysander Spooner, John Henry Mackay, Auberon Herbert, George Bernard Shaw, Friedrich Nietzsche i Vilfredo Pareto. Tam też ukazywały się eseje Tuckera później zebrane w tomie //"​Instead of a Book by a Man Too Busy to Write One"// (1893) ​
 +
 +Był jednym z pierwszych anarchistycznych myślicieli,​ którzy opracowali realną alternatywę dla państwa. Był zwolennikiem //"​społeczeństwa kontraktowego"//​ w którym wszelkie legalne stosunki międzyludzkie miały opierać się na wzajemnych umowach. Postulował zastąpienie państwowej policji i sądownictwa dobrowolnymi stowarzyszeniami,​ które miałyby strzec wolności, życia i własności swych członków oraz zapewniać egzekucję wyroków zasądzonych przez sądy prawa zwyczajowego. Przymusowe opłaty za państwowe usługi miały być wyeliminowane przez składki i opłaty płacone indywidualnie przez osoby korzystające z danych usług. W miejsce państwowych pieniędzy chciał wprowadzić waluty emitowane przez prywatne i spółdzielcze banki. Gospodarka miała być oparta na wolnym handlu i poszanowaniu własności indywidualnej. Choć sam był zwolennikiem laborystycznej teorii wartości, w myśl której cena wyznaczana jest przez koszta pracy, uważał, że ludzie powinni mieć swobodę angażowania się we wszelkie kontrakty gospodarcze,​ które uznają za stosowne. ​
 +
 +Tucker znany był nie tylko ze swej niechęci do państwa, ale także z bezkompromisowej krytyki komunizmu i to zarówno w wydaniu marksistowskim jak i anarchistycznym. Choć przetłumaczył kilka klasycznych dzieł Bakunina, nie krył niechęci do jego zwolenników. Za szczególnie niebezpieczne uważał wszelkie postulaty upatrujące drogi do wyzwolenia w rewolucyjnej przemocy. //"W marcu 1886 roku (...) wywołał narodowy skandal publikując artykuł zatytułowany "​Bestia komunizmu"​. Ujawnił w nim, że "​wielu"​ nowojorskich anarchokomunistów podkładało ogień pod swoje własne budynki by zainkasować odszkodowania z kapitalistycznych polis ubezpieczeniowych,​ nawet jeśli owe budynki były kamienicami czynszowymi zamieszkiwanymi przez setki lokatorów. W jednym z pożarów zginęła matka z nowonarodzonym dzieckiem. Tucker nazwał tych tak zwanych radykałów "​gangiem kryminalistów""//​ (W. McElroy [[wolnosciowe_czytanki:​anarchizm:​dwie_odmiany_anarchizmu|"​Dwie odmiany anarchizmu"​]]). Gdy po słynnych wydarzeniach w Haymarket (Chicago) gdzie w 1886 po pierwszomajowych zamieszkach władze straciły kilku anarchokomunistów,​ opublikował na łamach //Liberty// artykuł potępiający lewicowych anarchistów za podżeganie do przemocy stał się obiektem gwałtownych ataków ze strony "​wolnościowych"​ socjalistów. Od tego momentu Tuckera i jego zwolenników (niezależnie od tego gdzie mieszkali) zaczęto określać mianem //​bostońskich anarchistów//​. Zobacz też: [[http://​www.independent.org/​tii/​media/​pdf/​TIR23_McElroy.pdf|Wendy McElroy - "​Benjamin Tucker, Liberty, and Individualist Anarchism"​]] oraz archiwum tekstów Tuckera pod adresem [[http://​flag.blackened.net/​daver/​anarchism/​tucker/​]].
 +
 +{{galeria_slaw:​tucker.jpg|}}
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal