Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

zasoby:galeria_slaw:james_mcgill_buchanan [2008/11/27 07:08] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== prof. James McGill Buchanan ======
  
 +//"​Często mówię o sobie, że jestem filozoficznym anarchistą. W moim wyimaginowanym społeczeństwie idealnym wzajemnie szanujące swoje prawa jednostki żyją i współdziałają ze sobą tak jak sobie tego życzą, bez konieczności nadzoru ze strony jakiejś struktury politycznej. Mój praktyczny ideał jest jednak nieco bardziej przyziemny i opiera się na przeświadczeniu,​ że jednostki nie będą w stanie osiągnąć takiego standardu zachowań by wymarzona przeze mnie anarchia mogła funkcjonować właściwie. Dlatego sądzę, iż w uznaniu dla tej ułomności natury ludzkiej jednostki zgodzą się na ustanowienie praw i mechanizmów ich egzekucji umożliwiających osiągnięcie możliwie najbardziej wolnego społeczeństwa. Na tej praktycznej płaszczyźnie jestem konstytucjonalistą i zwolennikiem społeczeństwa kontraktowego."// ​
 +
 +**prof. James McGill Buchanan** - amerykański ekonomista, twórca szkoły publicznego wyboru, która stosuje metody ekonomiczne do sfery polityki. W 1986 roku został laureatem Nagrody Nobla z ekonomii za //"​analizę konstytucyjnego i instytucjonalnego podłoża teorii ekonomii i decyzji politycznych"//​. Do jego najważniejszych dzieł zalicza się //"​Public Principles of Public Debt"//,​ //"​Fiscal Theory and Political Economy"//,​ //"​Academia in Anarchy: An Economic Diagnosis"//,​ //"The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan"//​ i napisaną razem z Gordonem Tullockiem //"The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy"//​. ​
 +
 +Przez wiele lat był profesorem w Virginia Politechnic Institute, a następnie w Uniwersytecie George Mason w Fairfax (uniwersytet ten słynie z wielu znanych libertariańskich ekonomistów - wykładają tam m.in. Gordon Tullock i Bryan Caplan). Buchanan nie mieści się w głównym nurcie ekonomii którego granice wyznaczają dziś spadkobiercy monetaryzmu,​ keynesizmu i ekonomii klasycznej. Teoria publicznego wyboru wykazuje szczególne zainteresowanie ekonomiczną teorią biurokracji,​ partii politycznych,​ demokracji, a także decyzji kolektywnych i indywidualnych. Stara się wyjaśnić, w jaki sposób rządy podejmują decyzje odnoszące się do polityki gospodarczej. ​
 +
 +//"​Skoro uzasadnienie istnienia rządu opiera się o jego zdolności do podnoszenia zamożności ludzi, to stąd właśnie musi rozpoczynać się wszelka debata na temat podstaw kolektywnego działania"//​. Dowodzi, że politycy działają nie z poczucia obowiązku wobec społeczeństwa,​ ale dążą do realizacji własnych interesów. W ten sposób stwarzają //"​reżim stałych deficytów budżetowych"//​. Rozwiązaniem problemu może być, według niego, nałożenie konstytucyjnych ograniczeń na polityków, uniemożliwiających zaciąganie długu publicznego. ​
 +
 +Przypomina, że ludzie powinni być traktowani przez prawo jako wolne jednostki, zdolne do wyboru właściwych wartości w swych dążeniach do maksymalizacji użyteczności. Według niego zadaniem teorii polityki jest konstruowanie takiego porządku publicznego,​ który kieruje egoistyczne dążenie jednostek do wspólnego dobra - przestrzegania wolności innych osób. ​
 +
 +Buchanan oskarżał Keynesa o //"​intelektualny błąd o monumentalnych rozmiarach"//​. Twierdził, że ekonomia keynesowska rozpuściła polityków. Rozbuchała ich apetyt na dokonywanie coraz to nowych wydatków bez oglądania się na oczywistą konieczność obciążania podatkami. Nie ma żadnych podstaw, twierdzi Buchanan, by uważać, że interwencje rządu będą korzystne dla gospodarki. Znaczny deficyt budżetowy powoduje ogromne szkody. Prace Buchanana dały teoretyczne podstawy reformie podatkowej, przeprowadzonej w USA w roku 1986. Przyczyniły się też do popularności idei zmian konstytucyjnych,​ mających uniemożliwić finansowanie wydatków publicznych poprzez zwiększanie długu.
 +
 +{{galeria_slaw:​buchanan.jpg|}}
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal