Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

zasoby:galeria_slaw:ludwig_von_mises [2008/11/27 07:10] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== prof. Ludwig von Mises ======
  
 +//"To nie czcze rozprawy o niejasnym koncepcie sprawiedliwości społecznej podniosły, do obecnego poziomu, standard życiowy przeciętnego mieszkańca krajów kapitalistycznych,​ ale działalność ludzi określanych jako "​jednostki bezwzględne"​ i "​wyzyskiwacze""// ​
 +
 +**prof. Ludwig von Mises** (1881-1973) - jeden z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku, czołowy przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomicznej,​ wykładowca wielu prestiżowych uniwersytetów,​ autor licznych, książek i publikacji, znany przede wszystkim z prac pt. //"​Human Action"//,​ //"​Socialism. An Economic and Sociological Analysis"//,​ w których w przystępny i obrazowy sposób wykazywał irracjonalność marksistowskich koncepcji społeczno-ekonomicznych,​ oraz przekonywał czytelników o zaletach płynących z gospodarki wolnorynkowej. W Polsce ukazały się m.in //"​Planowy chaos"//,​ //"​Biurokracja"//​ i //"​Mentalność Antykapitalistyczna"//​.
 +
 +Austriak z urodzenia, wieńczył karierę naukową na uniwersytecie w Nowym Jorku, gdzie wykształcił kilka pokoleń neoliberałów i libertarian.( Jego uczniami byli m.in. Friedrich August von Hayek, Murray N. Rothbard i Israel Kirzner). Jego zasługi dla odnowienia idei liberalizmu klasycznego polegają głównie na ukazaniu braku warunków dla racjonalnego gospodarowania w systemie upaństwowionej gospodarki planowej i nadmiernego interwencjonizmu państwowego. Pogłębiając refleksję nad istotą działań ludzkich, upewnił się w przekonaniu,​ że jedynie wolny rynek i prywatna własność stanowią właściwy wzór racjonalnego życia gospodarczego,​ gdyż pozostawiają ludziom wolność zarówno w zakresie wyboru celów, jak i środków niezbędnych dla ich realizacji. Twierdził, że wolność jednostki kończy się tam, gdzie rozpoczyna się sfera nieskrępowanej interwencji państwa niemożliwej do pogodzenia z sensem liberalizmu. (R. Tokarczyk) ​
 +
 +Choć sam dużo pisał o pieniądzach nigdy nie miał ich zbyt wiele. W większości lewicowym środowisku akademickim nie mógł liczyć ani na sympatię, ani na uznanie, nie przeszkodziło mu to jednak w zdobyciu szacunku wszystkich tych dla, których wolność jest wartością nadrzędną. W przeprowadzonym niedawno plebiscycie redaktorzy znanego amerykańskiego pisma wolnościowego //Liberty// uznali go za najwybitniejszego libertarianina XX wieku. O wpływie jaki wywarł na klimat intelektualny naszego wieku może świadczyć fakt, iż jako jedyny ekonomista stał się bohaterem ... komiksu! W jednym z epizodów wydawanej przez D.C. Comics popularnej serii //Batman Chronicles//​ (alternatywne przygody Człowieka Nietoperza rozgrywające się w latach trzydziestych) B. Wayne wykrada z rządowego pociągu skonfiskowane przez nazistów rękopisy von Misesa. W ostatniej scenie tej opowieści Robin przytacza fragmenty "​niepublikowanych wspomnień Batmana"​ w których czytamy: //Ludwig von Mises zbiegł do Stanów Zjednoczonych w 1938 roku tuż po tym jak naziści splądrowali mu mieszkanie. To właścicielka domu w którym mieszkał, przyjaciółka jego matki doniosła władzom, że pracuje on nad książką w której sprzeciwia się nazistowskim koncepcjom społeczno-ekonomicznym. Udało im się spowolnić pracę nad książką, ale nie udało im się go powstrzymać. W końcu 1949 roku zdołał ją opublikować i dziś Human Action, bo o niej właśnie mowa jest uznawana za jedną z największych wolnościowych dzieł naszych czasów"//​. ​
 +Zobacz też [[http://​www.mises.org/​mises.asp]]
 +
 +{{galeria_slaw:​ludwig.jpg|}}
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal