Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

zasoby:galeria_slaw:milton_friedman [2008/11/27 07:11] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== prof. Milton Friedman ======
  
 +//​Świadectwo historii potwierdza jednoznacznie zależność między wolnością polityczną a wolnym rynkiem. Nie znam żadnego przykładu "​wolnego społeczeństwa",​ żyjącego w jakimkolwiek czasie i miejscu, które nie charakteryzowałoby się czymś porównywalnym do wolnego rynku jako formy organizacji przeważającej części gospodarki.//​
 +
 +**prof. Milton Friedman** - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1976 roku, twórca chicagowskiej szkoły monetarnej w ekonomii, jest jednym z najbardziej wpływowych ekonomistów naszych czasów. Jego książki, których nakład osiągnął w sumie ponad milion egzemplarzy,​ zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków. Najgłośniejsze z nich to: "​Kapitalizm i Wolność",​ "​Tyrania status quo" oraz "Wolny wybór"​. Od kilkunastu lat współautorką wszystkich publikacji Miltona jest jego żona Rose. Milton i Rose są obecnie związani z Hoover Institute w kalifornijskim Uniwersytecie Stanforda.
 +
 +Urodził się w Brooklinie w biednej żydowskiej rodzinie, która do Ameryki przybyła z Bukowiny. Skończył szkołę średnią i korzystając ze stypendium naukowego, studiował ekonomię i matematykę na prowincjonalnym uniwersytecie w Rutgers. Szczęśliwym zdarzeniem losu na uniwersytecie poznał wpływowych ekonomistów - m.in. Homera Jonesa, późniejszego szefa amerykańskiego banku centralnego FED. Ten namówił go do podjęcia studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Chicago, będącym bastionem lesseferyzmu. Tam spotkał swych intelektualnych mistrzów - Franka H. Knighta, Henrego Simonsa i Henrego Schultza. Szczególnie ważnym okazał się być Simons. Zajmował się problematyką pieniądza i przez ten pryzmat widział gospodarkę. To podejście przejął od niego Friedman.
 +
 +Studia w Chicago zbiegły się z wielkim kryzysem 1929 roku, w październiku na Wall Street doszło do katastrofy. Mistrz Friedmana - Simons był wówczas jednym z nielicznych ekonomistów,​ którzy negowali konieczność radykalnej zmiany polityki gospodarczej dla ożywienia koniunktury. Ten sam pogląd wyznaje do dziś Friedman. Nawet na krótką metę zwiększenie ilości pieniądza w obiegu nie poprawia koniunktury. Jedyna rozsądna polityka monetarna to równomierny przyrost pieniądza w obiegu tak by ludzie i firmy mogli bezpiecznie planować swoje wydatki i oszczędności.
 +
 +W roku 1963 ukazała się obszerna monografia Friedmana i Anny J. Schwartz "​Historia monetarna Stanów Zjednoczonych 1867-1960"​ w której zaprezentował podstawowe twierdzenia ekonomiczne. Jego ogólne zalecenie dla polityków odpowiedzialnych za gospodarkę jest proste: należy dbać o to, by ilość pieniądza rosła harmonijnie,​ wraz z wzrostem popytu na pieniądz. Jeśli rośnie za szybko - prowadzi to do inflacji, jeśli zasoby pieniądza się kurczą, może to spowodować recesję.
 +
 +"​Szkołę Chicagowską",​ której liderem jest Friedman, zaczęto nazywać od roku 1968 monetaryzmem. Sam Friedman niespecjalnie lubi tą nazwę. Uważa, że ma do przekazania przesłanie znacznie ważniejsze niż kilka prawd o pieniądzu. Ekonomia jest tylko środkiem do celu jakim jest wolność jednostki. "Nawet gdyby gospodarka wolnorynkowa nie była najsprawniejsza,​ propagowałbym ją z powodu wartości jakie ona przedstawia:​ swobody wyboru, wyzwania, ryzyka"​ - pisał. Znany jest ze sprzeciwu wobec kryminalizacji tzw. przestępstw bez ofiar - "//​Jestem za legalizacją narkotyków i prostytucji. Powinny być one traktowane tak, jak obecnie odnosimy się do alkoholu. Ludzie powinni mieć możliwość swobodnego nabywania narkotyków,​ lecz poczucie odpowiedzialności winno ich powstrzymywać przed czynieniem szkód innym. Wiem, że narkotyki są okropne i wyrządzają ogromne szkody, jednak zakaz ich posiadania wyrządza jeszcze większe. Jest to bowiem główne źródło przestępstw w Stanach Zjednoczonych. Nie ma również jakiegokolwiek uzasadnienia,​ by Stany Zjednoczone przy pomocy swych sił zbrojnych atakowały obiekty w Kolumbii lub Peru. Gdybyśmy egzekwowali nasze prawo zakazujące użycia narkotyków,​ nie byłoby na nie zapotrzebowania i nie byłoby problemu z Kolumbią lub Peru. Ale ponieważ nie jesteśmy zdolni egzekwować u siebie praw tu ustanowionych,​ próbujemy winić innych, stosować wobec nich siłę i zabijać ludzi. Nasza polityka w dziedzinie narkotyków jest nie tylko nieefektywna,​ ale również niemoralna.//" ​
 +
 +{{galeria_slaw:​friedfaq.jpg|}}
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal