Polskie Wiki Wolnościowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

zasoby:wprowadzenie [2011/08/23 08:46] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +======Libertarianizm======
 +=====Wprowadzenie=====
 +{{:​liberty.jpg ​ }}
 +Libertarianizm to doktryna społeczno-polityczna rozwinięta pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych przez [[.:​galeria_slaw:​murray_newton_rothbard|Murraya N. Rothbarda]],​ [[.:​galeria_slaw:​karl_hess|Karla Hessa]], Johna Hospersa, Harry'​ego Browne'​a,​ [[.:​galeria_slaw:​david_d._friedman|Davida D. Friedmana]],​ Roya Childsa, Roberta LeFevre'​a i innych, głosząca, iż każdy powinien mieć nieograniczoną swobodę dysponowania swoją osobą i własnością,​ tj. owocami swojej pracy i tym co dobrowolnie otrzymał (dostał lub kupił) od innych (którzy weszli w posiadanie tego w podobny sposób), o ile nie ogranicza swobody dysponowania swoją osobą i własnością komuś innemu. ​
  
 +Libertarianizm czerpie obficie z myśli XIX-wiecznych amerykańskich anarchistów takich jak [[.:​galeria_slaw:​benjamin_ricketson_tucker|Benjamin R. Tucker]] czy [[.:​galeria_slaw:​lysander_spooner|Lysander Spooner]], z którymi łączy nas wspólna niechęć do państwa i pochwała indywidualizmu,​ oraz ze spuścizny po klasycznych liberałach uosabianych przez Frederica Bastiata i Jeana Baptiste Saya, z którymi dzielimy pochwałę wolnego handlu i swobodnej konkurencji. Od tych pierwszych odróżnia nas jednak odrzucenie laborystycznej teorii wartości, zaś od drugich radykalna krytyka przymusowego opodatkowania. ​
 +
 +Jako wolnościowcy wierzymy, iż jedynym obowiązkiem człowieka jest respektowanie praw innych ludzi. Niektórzy libertarianie określający się mianem minarchistów wierzą, iż dla zapewnienia pokojowej egzystencji między ludźmi niezbędne jest istnienie małego rządu finansowanego z dobrowolnych datków, opłat urzędowych itp. Inni, zwący się anarchokapitalistami dowodzą, iż każda niezbędna społecznie funkcja państwa, która jest przymusowo monopolizowana przez rząd (w tym także dostarczanie usług policyjnych i wymiaru sprawiedliwości) może być z powodzeniem i co ważniejsze znacznie efektywniej świadczona w drodze dobrowolnych umów rynkowych.
 +
 +(WG)
 +=====Zasady wolnego społeczeństwa=====
 +
 +  - Prawo wszystkich osób do życia, wolności i uczciwie nabytej własności; ​
 +  - Dobrowolna wymiana dóbr i usług; ​
 +  - Wolność każdego człowieka do życia według wybranego stylu życia i do propagowania go drogą pokojowej perswazji, ale nie do narzucania go siłą komukolwiek innemu; ​
 +  - Eliminacja przymusu wynikającego z interwencji państwa, czołowego gwałciciela wolności. ​
 +Rozwinięcie i wyjaśnienie następstw tak pojętych zasad organizacji życia społecznego znajdziesz w tekście Jacka Sierpinskiego [[abc_libertarianizmu]]
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal