Polskie Wiki Wolnościowe

An Arché

to niewielka grupa ludzi głównie z miast województwa katowickiego, angażująca się w latach 1990-2000 w działalność na rzecz obrony i zwiększania indywidualnej wolności człowieka. Grupa ta, choć od 1994 r. zarejestrowała oficjalnie Stowarzyszenie Inicjatyw Wolnościowych „An Arché”, nie korzystała nigdy z żadnych państwowych dotacji.

Ludzie związani z „An Arché” skupiali się na działaniach propagandowych. Pod patronatem grupy regularnie wydawany był biuletyn dla środowisk wolnościowych "Gazeta An Arché", wydano też szereg ulotek, powielanych następnie przez rozmaite osoby i grupy z całego kraju. Członkowie „An Arché” współfinansowali też wydanie broszury Czerwone i czarne. Swobodne wylewy anarchistyczne na temat lewicy listem otwartym Ruchu Radykalno-Postępowego sprowokowane. Byli też zaangażowani w projekt mający na celu wydanie w Polsce książki amerykańskiego działacza wolnościowego Kena Schoollanda, The Adventures of Jonathan Gullible (Przygody Januszka Naiwnego).

Z innych działań można wymienić też poradnictwo dla osób chcących uniknąć okresowego niewolnictwa w zasadniczej służbie wojskowej, manifestacje uliczne (można wspomnieć np. o 1 maja 1996 roku, kiedy to w towarzystwie członków Ligi Republikańskiej oraz zaprzyjaźnionych wolnościowców daliśmy się we znaki starym i młodym zwolennikom koloru czerwonego) oraz organizowanie prelekcji i dyskusji - takich jak choćby te, które odbyły się 1-3 maja 1997 r. w ramach tzw. Festiwalu Wolności.

(Jacek Sierpiński)


A oto ulotki wydane przez „An Arché”:


Kliknij tu, aby wrócić do Wirtualnego Archiwum Nierządu.

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal