Polskie Wiki Wolnościowe

Agora

Agora – system organizacji społecznej oparty na spontanicznych i dobrowolnych relacjach pomiędzy ludźmi. Osiągnięcie agory zakłada libertariańska doktryna agoryzmu.

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal