Polskie Wiki Wolnościowe

Anarchokapitalizm

Anarchokapitalizm - najbardziej radykalny nurt libertarianizmu, postulujący zniesienie państwa na rzecz przedsiębiorstw i dobrowolnych umów rynkowych, spełniających funkcje państwa (w tym wymiaru sprawiedliwości i policji).

Więcej

Przedstawiciele

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal