Polskie Wiki Wolnościowe

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego (ATCK) - teoria austriackich ekonomistów, wyjaśniająca przyczyny i skutki cyklu koniunkturalnego.

Podstawowy zarys wygląda następująco: ekspansja kredytowa (a także spowodowane nią „życie ponad stan”) powoduje podwyższenie cen na rynku oraz nadmierną ilość inwestycji, tworząc boom; następnie brak bezpieczeństwa w bankach oraz brak uzasadnienia sztucznego boomu doprowadza do upadków inwestycji, bankructw i spadków cen, czyli recesji.

Wspomniana ekspansja kredytowa to kredyt przewyższający rezerwy i oszczędności, czyli zjawisko powszechne w systemie bankowym z rezerwami cząstkowymi. Zostaje ona odwrócona, gdy kulminacja żądań wypłaty (run na bank) doprowadza do deflacji i bankructw niewypłacalnych banków.

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal