Polskie Wiki Wolnościowe

Blogosfera

Blogosfera – termin oznaczający system złożony z blogów oraz społeczności ich autorów.

Określenie „blogosfera” stanowi neologizm wyprowadzony ze słowa „logosphere”, które tłumaczyć można jako „świat słów”, „sfera słów”.

Termin ten znajduje się w powszechnym obiegu od roku 2002. Jego utworzenie przypisuje się Bradowi Grahamowi, który 10 września 1999 użył go po raz pierwszy.

W Polsce w roku 2008 szacuje się liczbę blogów na ok. 2,5 miliona.

Blogosfera stanowiąc wyspecjalizowaną część Internetu, umożliwia zaistnienie wymiany wiadomości, poglądów oraz idei na skalę nie znaną w dotychczasowej historii społeczeństw.

Próby ograniczenia blogosfery

Bezprecedensowa swoboda przepływu informacji w ramach blogosfery powoduje, że członkowie władz zgłaszają różnego rodzaju inicjatywy mające na celu jej ograniczenie.

  • Czerwiec 2008: „Zachęcamy do dobrowolnego znakowania blogów, by jasne były zawodowe i finansowe interesy oraz odpowiedzialność ich autorów i wydawców” – napisała w raporcie „O koncentracji i pluralizmie mediów w UE” jego autorka, eurodeputowana Marianne Mikko. Raport przyjęła tzw. Komisja Kultury Parlamentu Europejskiego1).
  • Październik 2007: włoska Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej blogowy system korporacyjny. Projekt obciąża blogerów podatkami, także wówczas, gdy blogi mają charakter niekomercyjny, wprowadza sankcje karne w przypadku publikacji informacji „nieprawdziwych” oraz ustanawia zależność blogerów od „zawodowych” dziennikarzy 2). Brak informacji o dalszych losach projektu.
  • Lipiec 2007: polski Sąd Najwyższy uznał, że prowadzenie blogów wiąże się z obowiązkiem ich urzędowej rejestracji i poddaniem się reżimowi tzw. prawa prasowego3). Nieprzestrzeganie tych obowiązków miałoby się wiązać z narażeniem na postępowanie karne oraz grzywnę lub ograniczenie wolności. Po intensywnej krytyce w blogach władze wycofały się z powyższych twierdzeń.

Jak dotąd inicjatywy te nie spowodowały zauważalnego wyhamowania rozwoju blogosfery.

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal