Polskie Wiki Wolnościowe

Ekonomiczna secesja

Ekonomiczna secesja to termin stworzony przez Johna T. Kennedy'ego, który odnosi się do liberiariańskich/anarchistycznych metod działania. Kennedy i inni sugerują, że ludzie sprzeciwiający się państwu powstrzymują sie na ile mogą od uczestnictwa w państwowym systemie ekonomicznym - na przykład przez zastąpienie rządowej waluty barterem lub pieniądzem towarowym (takim jak złoto), dostarczanie dóbr i usług bez ulegania rządowym regulacjom i koncesjonowaniu, unikanie opodatkowania poprzez trzymanie majątku poza kontami możliwymi do wykrycia, etc.

Samuel Edward Konkin III użył terminu "kontrekonomia," opisującego podobną koncepcję, pisząc że „Kontrekonomia to suma wszystkich działań zabronionych przez Państwo w całości lub częściowo.”

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal