Polskie Wiki Wolnościowe

Infoanarchizm

Infoanarchizm - sprzeciw wobec różnych form własności intelektualnej; znaczna część libertarian to jednocześnie infonarchiści - uważają oni, iż w. i. jest wynikiem państwowego interwencjonizmu, błędnie stosującego prawa własności na dobrach nie spełniających kryterium rzadkości.

Więcej, Miasik.net

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal