Polskie Wiki Wolnościowe

Kontrekonomia

Kontrekonomia - praktykowanie pokojowych, rynkowych działań wbrew zakazom i nakazom państwa (szary i czarny rynek) oraz nauka dotyczące tejże praktyki. Jest podstawowym elementem agoryzmu.

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal