Polskie Wiki Wolnościowe

Leseferyzm

Leseferyzm - pogląd filozoficzno-ekonomiczny głoszący wolność jednostki oraz ograniczenie roli państwa do „nocnego stróża”, strzegącego praw wolności i własności.

Więcej

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal