Polskie Wiki Wolnościowe

Liberalizm

Liberalizm - kierunek polityczny, wywodzący się z okresu Oświecenia, stawiający wolność jako nadrzędną wartość; w miarę upływu czasu zaczęły powstawać różne odłamy liberalizmu (demoliberalizm, konserwatywny liberalizm), konsekwentnie przyćmiewające jego pierwotne znaczenie.

Więcej

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal