Polskie Wiki Wolnościowe

Minarchizm

Minarchizm - szeroko pojęty nurt libertarianizmu, postulujący znaczną minimalizację państwa; często mylony z liberalizmem klasycznym, od którego różni się większym radykalizmem, będącym wtórnym uznania libertariańskich aksjomatów (chęć likwidacji podatków na rzaecz dobrowolnych datków i opłat urzedniczych) oraz odrzuceniem monetaryzmu na rzecz prywatnych banków emisyjnych bądź parytetu złota.

Więcej

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal