Polskie Wiki Wolnościowe

Prakseologia

Prakseologia - inaczej teoria sprawnego działania. Jest dziedziną badań naukowych dotyczących wszelkiego celowego działania ludzkiego. Na konieczność stosowania prakseologii jako metody nauki ekonomii wskazuje szkola_austriacka.

Więcej

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal