Polskie Wiki Wolnościowe

Proxy

Proxy, serwer pośredniczący (pośrednik, często z ang. proxy) - oprogramowanie lub serwer z odpowiednim oprogramowaniem, które dokonuje pewnych operacji (zwykle nawiązuje połączenia) w imieniu użytkownika. Często utożsamiany z pośrednikiem HTTP (HTTP proxy). Bardzo często skraca czas ładowania się stron oraz ukrywa IP komputera, na którym pracujemy.

Więcej

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal