Polskie Wiki Wolnościowe

Stopa procentowa

Stopa procentowa - relacja cen dóbr przyszłych względem dóbr teraźniejszych; przyczyną jej istnienia jest preferencja_czasowa.

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal