Polskie Wiki Wolnościowe

Szkoła austriacka

Szkoła austriacka - jedną z heterodoksyjnych (znajdujących się poza głównym nurtem nauki) szkół ekonomii. Prezentuje podejście subiektywno-marginalistyczne. Powstała na uniwersytecie w Wiedniu w latach 70. XIX w. Za założycieli właściwej szkoły austriackiej uważa się dziś przede wszystkim autora teorii użyteczności krańcowej Carla Mengera oraz twórcę subiektywnej teorii procentu Eugena von Böhm-Bawerka. Na ziemiach polskich zasady szkoły austriackiej najgorliwiej głosił natomiast W. Czerkawski.

Główne założenia:

  • zasada subiektywizmu metodologicznego
  • zasada indywidualizmu metodologicznego
  • rezygnacja z matematycznego modelowania zjawisk gospodarczych
  • podkreślanie roli niepewności w zjawiskach gospodarczych
  • podkreślanie roli wiedzy i informacji dla przebiegu procesów rynkowych

Więcej, Instytut Lugwiga von Misesa, Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal