Polskie Wiki Wolnościowe

Własność

Własność - zagwarantowana możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą z uprawnieniami do jej posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy, zbycia, przetworzenia, zużycia lub zniszczenia.

Więcej

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal