Polskie Wiki Wolnościowe

Wolność

Wolność - możliwość wyboru i podejmowania decyzji bez przymusu; wolnościowymi stylami politycznego myślenia są libertarianizm i liberalizm.

Więcej

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal