Polskie Wiki Wolnościowe

Mać Pariadka - dla wnuka i dla dziadka!

To czasopismo (z założenia miesięcznik), którego byłem współpracownikiem.

Oto niektóre z tekstów publikowanych w „Mać Pariadce” w latach 1993-2000 (nie jest to wybór reprezentatywny, większość z nich stanowią teksty mojego autorstwa i tłumaczone przeze mnie z angielskiego teksty autorów zagranicznych):

(js)Kliknij tu, aby wrócić do Wirtualnego Archiwum Nierządu.

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal