Polskie Wiki Wolnościowe

Sieci anonimowe

Należy pamiętać, że internet jako taki nie jest anonimowy. Można dokonać pewnego podziału różnych sieci, przedstawić podstawowe cechy.

Dlaczego szukasz anonimowości?

Na takie pytanie należy sobie odpowiedzieć, by zrozumieć czego właściwie szukamy. Kto nam zagraża?

  • Osoba podsłuchująca otwartą sieć wifi
  • Dostawca internetowy
  • rząd/państwo
  • koalicja wielu państw (USA + sojusznicy)
    • zwolennicy własności intelektualnej
    • inne powody
  • większość świata

Czy sam fakt korzystania z sieci anonimowej może spowodować kłopoty?

  • w krajach zachodnich raczej nie

Do czego chcesz ją wykorzystywać ?

Sposoby podziału

wielkość sieci a ilość niezależnych użytkowników

Im sieć ma więcej użytkowników tym lepiej, ponieważ łatwiej się ukryć masie przesyłanych danych, oprogramowanie jest lepiej przebadane. Należy podkreślić tutaj słowo „niezależnych” gdyż zdarza się, że jakaś organizacja ma bardzo dużo węzłów danej sieci. Jeżeli ktoś kontroluje większą część wszystkich węzłów, wtedy zazwyczaj jest w stanie kontrolować cała sieć.

Podział ze względu na opóźnienia

Większość popularnych sieci ma niskie opóźnienia. Niskie to znaczy że na przesłanie krótkiej wiadomości (np pobranie strony www) trwa do kilku sekund. W sieciach wysokich opóźnień, służących do wysyłania poczty, opóźnienia są rzędu godzin, dni. Generalnie im większe opóźnienia tym lepsza anonimowość gdyż nie da się obserwować czasu odbierania i wysyłania przez węzły pośredniczące.

Łatwość wejścia - opennet/darknet

Są generalnie dwa podejścia służące do zapewnienia anonimowości. Można utworzyć tunel składający się z losowo wybranych pośredników i komunikować się za ze światem zewnętrznym na jego pomocą. Można też ograniczyć możliwość łączenia się bezpośrednio tylko do osób zaufanych. Znajomi pośredniczą w komunikacji przesyłając wiadomości poprzez własnych itd Tutaj pojawia się problem, bo nie zawsze znamy wystarczającą ilość osób (około 20) które już są w tej sieci. W praktyce szuka się ludzi na kanałach irc i innych społecznościach internetowych, co ogranicza bezpieczeństwo.

Zakres przydatności

Zgodnie z ideą sieci tor, sieć anonimowa powinna mieć jak największą różnorodność użytkowników, w sensie celów w jakich z niej korzystają. Gdyby jakaś sieć była wykorzystywana w jednym celu np do wymiany plików. Wtedy ktoś mógłby argumentować, że po co wymieniać się anonimowo plikami. Morze te treści są nielegalne ?

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal