Polskie Wiki Wolnościowe

„Ci, którzy sprawują władzę to rząd. Pozostali to nierząd.” (Krzysztof Martyna)

Wirtualne Archiwum Nierządu

Nierząd to staropolskie słowo oznaczające zarówno anarchię, jak i prostytucję. Niniejsze archiwum poświęcone jest głównie nierządowi w pierwszym wymienionym tu znaczeniu, aczkolwiek niektóre znajdujące się w nim teksty poruszają również problem nierządu w znaczeniu numer dwa. Zawiera ono teksty publikowane w ramach dwóch szczególnych projektów, do realizowania których postanowiłem się przyczyniać: Anarchistycznego Magazynu Autorów "Mać Pariadka" i grupy "An Arché", a także trochę innych napisanych lub zgromadzonych przeze mnie nierządnych tekstów i informacji.

Illuminatus Primus - Jacek Sierpiński


Szperanie po WAN możesz zacząć klikając którąś z poniższych linijek:

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal