Polskie Wiki Wolnościowe

Mentalność antykapitalistyczna

ludwig.jpg

Ludwig von Mises (1881 -1973) - jeden z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku, czołowy przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomicznej, wykładowca wielu prestiżowych uniwersytetów, autor licznych, książek i publikacji, znany przede wszystkim z prac pt. „Human Action”, „Socjalizm. An Economic and Socjological Analysis”, w których w przystępny i obrazowy sposób wykazywał irracjonalność marksistowskich koncepcji społeczno- ekonomicznych, oraz przekonywał czytelników o zaletach płynących z gospodarki wolnorynkowej. W Polsce ukazały się m.in „Planowy chaos” i „Biurokracja”.


Zastąpienie przedkapitalistycznych metod zarządzania gospodarką systemem wolnorynkowego kapitalizmu spowodowało zwielokrotnienie liczby ludności i podniesienie średniego standardu życia w sposób bezprecedensowy. Tym bogatsze staje się społeczeństwo im mniej stawia mu się przeszkód na drodze wolnej przedsiębiorczości i prywatnej inicjatywy. Mieszkańcom Stanów Zjednoczonych powodzi się lepiej niż mieszkańcom innych krajów, ponieważ rząd amerykański podjął później, niż to miało w innych miejscach świata politykę ingerencji państwa w dziedzinę prywatnej przedsiębiorczości. Niemniej wielu ludzi, szczególnie intelektualistów, odnosi się z niechęcią do kapitalizmu. Z ich punktu widzenia ten system organizacji społeczno-ekonomicznej nic prawie nie przyniósł oprócz biedy i nieszczęść. Ludzie byli szczęśliwi i dobrze im się powodziło w dobrych dawnych czasach poprzedzających „rewolucję przemysłową”. Teraz w kapitalizmie większość stanowią ludzie głodujący oraz biedacy nielitościwie eksploatowani przez bezwzględne jednostki. Dla tych ostatnich nic się nie liczy za wyjątkiem pieniężnych interesów. Nie produkują dobrych i naprawdę użytecznych rzeczy, lecz tylko co przynosi największe zyski. Zatruwają ciała alkoholem i tytoniem, a dusze i umysły treścią szmatławych czasopism, pornograficznych książek i głupich filmów. Ideologiczną nadbudową kapitalizmu jest literatura zgnilizny i upodlenia, burleska i sztuka strip-teas'u, hollywoodzkie filmy i powieści detektywistyczne. Uprzedzenie i fanatyzm opinii publicznej przejawia się najwyraźniej w fakcie, że odnosi ona epitet „kapitalistyczny” do rzeczy źle widzianych i zjawisk negatywnych, a nie do tych, które cieszą się powszechną aprobatą. Jak może coś dobrego wynikać z kapitalizmu? Wartościowe rzeczy są wytwarzane wbrew kapitalizmowi, a złe są jego domeną. Analiza tych antykapitalistycznych uprzedzeń, oraz ujawnianie ich podstaw, oraz skutków, jest celem niniejszego opracowania.

I. SPOŁECZNA CHARAKTERYSTYKA KAPITALIZMU I PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY JEGO DYSKREDYTOWANIA

II. FILOZOFIA SPOŁECZNA ZWYKŁEGO CZŁOWIEKA

III. LITERATURA W KAPITALIZMIE

IV. ZARZUTY ANTYKAPITALISTYCZNE Z DZIEDZINY POZA-GOSPODARCZEJ

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal