Polskie Wiki Wolnościowe

Benjamin Ricketson Tucker

„Słowo anarchista zostało wbrew logice i znaczeniu zawłaszczone przez grupę komunistów, pragnących tyranii gorszej niż którakolwiek z obecnie istniejących”

Benjamin Ricketson Tucker (1854-1939), jeden z najwybitniejszych amerykańskich anarchistów, czołowy przedstawiciel nurtu zwanego anarchoindywidualizmem, dziennikarz, publicysta, wydawca, tłumacz, absolwent jednej z najlepszych uczelni technicznych na świecie Massachusetts Institute of Technology. Anarchizmem zainteresował się podczas studiów za sprawą przyjaciela - znanego abolicjonisty Ezry Heywooda. To właśnie on zaciągnął go w 1872 roku na spotkanie New England Labor Reform League w Bostonie, w którym uczestniczyli m.in. Josiah Warren i William B. Greene. Dzięki nim po raz pierwszy zetknął się z pracami Herberta Spencera, Maxa Stirnera i Pierra Proudhona, które ukształtowały jego światopogląd. W 1876 roku zadebiutował w radykalnych kręgach za sprawą pierwszego amerykańskiego tłumaczenia książki Proudhona „Czym jest własność?”. W późniejszych latach przetłumaczył na j. angielski jeszcze wiele innych klasycznych anarchistycznych pozycji. Prawdziwą sławę przyniosło mu jednak wydawane w latach 1881-1901 bostońskie pismo „Liberty”. Na jego kartach publikowali m.in. Lysander Spooner, John Henry Mackay, Auberon Herbert, George Bernard Shaw, Friedrich Nietzsche i Vilfredo Pareto. Tam też ukazywały się eseje Tuckera później zebrane w tomie „Instead of a Book by a Man Too Busy to Write One” (1893)

Był jednym z pierwszych anarchistycznych myślicieli, którzy opracowali realną alternatywę dla państwa. Był zwolennikiem „społeczeństwa kontraktowego” w którym wszelkie legalne stosunki międzyludzkie miały opierać się na wzajemnych umowach. Postulował zastąpienie państwowej policji i sądownictwa dobrowolnymi stowarzyszeniami, które miałyby strzec wolności, życia i własności swych członków oraz zapewniać egzekucję wyroków zasądzonych przez sądy prawa zwyczajowego. Przymusowe opłaty za państwowe usługi miały być wyeliminowane przez składki i opłaty płacone indywidualnie przez osoby korzystające z danych usług. W miejsce państwowych pieniędzy chciał wprowadzić waluty emitowane przez prywatne i spółdzielcze banki. Gospodarka miała być oparta na wolnym handlu i poszanowaniu własności indywidualnej. Choć sam był zwolennikiem laborystycznej teorii wartości, w myśl której cena wyznaczana jest przez koszta pracy, uważał, że ludzie powinni mieć swobodę angażowania się we wszelkie kontrakty gospodarcze, które uznają za stosowne.

Tucker znany był nie tylko ze swej niechęci do państwa, ale także z bezkompromisowej krytyki komunizmu i to zarówno w wydaniu marksistowskim jak i anarchistycznym. Choć przetłumaczył kilka klasycznych dzieł Bakunina, nie krył niechęci do jego zwolenników. Za szczególnie niebezpieczne uważał wszelkie postulaty upatrujące drogi do wyzwolenia w rewolucyjnej przemocy. „W marcu 1886 roku (…) wywołał narodowy skandal publikując artykuł zatytułowany „Bestia komunizmu”. Ujawnił w nim, że „wielu” nowojorskich anarchokomunistów podkładało ogień pod swoje własne budynki by zainkasować odszkodowania z kapitalistycznych polis ubezpieczeniowych, nawet jeśli owe budynki były kamienicami czynszowymi zamieszkiwanymi przez setki lokatorów. W jednym z pożarów zginęła matka z nowonarodzonym dzieckiem. Tucker nazwał tych tak zwanych radykałów „gangiem kryminalistów”” (W. McElroy "Dwie odmiany anarchizmu"). Gdy po słynnych wydarzeniach w Haymarket (Chicago) gdzie w 1886 po pierwszomajowych zamieszkach władze straciły kilku anarchokomunistów, opublikował na łamach Liberty artykuł potępiający lewicowych anarchistów za podżeganie do przemocy stał się obiektem gwałtownych ataków ze strony „wolnościowych” socjalistów. Od tego momentu Tuckera i jego zwolenników (niezależnie od tego gdzie mieszkali) zaczęto określać mianem bostońskich anarchistów. Zobacz też: Wendy McElroy - "Benjamin Tucker, Liberty, and Individualist Anarchism" oraz archiwum tekstów Tuckera pod adresem http://flag.blackened.net/daver/anarchism/tucker/.

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal