Polskie Wiki Wolnościowe

prof. Ludwig von Mises

„To nie czcze rozprawy o niejasnym koncepcie sprawiedliwości społecznej podniosły, do obecnego poziomu, standard życiowy przeciętnego mieszkańca krajów kapitalistycznych, ale działalność ludzi określanych jako „jednostki bezwzględne” i „wyzyskiwacze””

prof. Ludwig von Mises (1881-1973) - jeden z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku, czołowy przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomicznej, wykładowca wielu prestiżowych uniwersytetów, autor licznych, książek i publikacji, znany przede wszystkim z prac pt. „Human Action”, „Socialism. An Economic and Sociological Analysis”, w których w przystępny i obrazowy sposób wykazywał irracjonalność marksistowskich koncepcji społeczno-ekonomicznych, oraz przekonywał czytelników o zaletach płynących z gospodarki wolnorynkowej. W Polsce ukazały się m.in „Planowy chaos”, „Biurokracja” i „Mentalność Antykapitalistyczna”.

Austriak z urodzenia, wieńczył karierę naukową na uniwersytecie w Nowym Jorku, gdzie wykształcił kilka pokoleń neoliberałów i libertarian.( Jego uczniami byli m.in. Friedrich August von Hayek, Murray N. Rothbard i Israel Kirzner). Jego zasługi dla odnowienia idei liberalizmu klasycznego polegają głównie na ukazaniu braku warunków dla racjonalnego gospodarowania w systemie upaństwowionej gospodarki planowej i nadmiernego interwencjonizmu państwowego. Pogłębiając refleksję nad istotą działań ludzkich, upewnił się w przekonaniu, że jedynie wolny rynek i prywatna własność stanowią właściwy wzór racjonalnego życia gospodarczego, gdyż pozostawiają ludziom wolność zarówno w zakresie wyboru celów, jak i środków niezbędnych dla ich realizacji. Twierdził, że wolność jednostki kończy się tam, gdzie rozpoczyna się sfera nieskrępowanej interwencji państwa niemożliwej do pogodzenia z sensem liberalizmu. (R. Tokarczyk)

Choć sam dużo pisał o pieniądzach nigdy nie miał ich zbyt wiele. W większości lewicowym środowisku akademickim nie mógł liczyć ani na sympatię, ani na uznanie, nie przeszkodziło mu to jednak w zdobyciu szacunku wszystkich tych dla, których wolność jest wartością nadrzędną. W przeprowadzonym niedawno plebiscycie redaktorzy znanego amerykańskiego pisma wolnościowego Liberty uznali go za najwybitniejszego libertarianina XX wieku. O wpływie jaki wywarł na klimat intelektualny naszego wieku może świadczyć fakt, iż jako jedyny ekonomista stał się bohaterem … komiksu! W jednym z epizodów wydawanej przez D.C. Comics popularnej serii Batman Chronicles (alternatywne przygody Człowieka Nietoperza rozgrywające się w latach trzydziestych) B. Wayne wykrada z rządowego pociągu skonfiskowane przez nazistów rękopisy von Misesa. W ostatniej scenie tej opowieści Robin przytacza fragmenty „niepublikowanych wspomnień Batmana” w których czytamy: Ludwig von Mises zbiegł do Stanów Zjednoczonych w 1938 roku tuż po tym jak naziści splądrowali mu mieszkanie. To właścicielka domu w którym mieszkał, przyjaciółka jego matki doniosła władzom, że pracuje on nad książką w której sprzeciwia się nazistowskim koncepcjom społeczno-ekonomicznym. Udało im się spowolnić pracę nad książką, ale nie udało im się go powstrzymać. W końcu 1949 roku zdołał ją opublikować i dziś Human Action, bo o niej właśnie mowa jest uznawana za jedną z największych wolnościowych dzieł naszych czasów„. Zobacz też http://www.mises.org/mises.asp

 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC0 1.0 Universal